Hvordan kan vi få til elevmedvirkning i spesialundervisning?

-Elever som har rett til spesialundervisning er en stor og mangfoldig gruppe

-De har ulike behov og ulike utgangspunkt

-Deltaking er en prosess fordi lærere må legge til rette for at deltaking skjer

-Fordi elevene er så forskjellige, finnes det forskjellige måter på å legge til rette:

-a) Elevene må bli hørt godt nok

-b) Hvordan presenterer læreren målene til eleven i samarbeid med foresatte?

-c) Hvor mye kjenner læreren eleven?

-d) På skolen har elevene mulighet til å lære å delta sammen med de andre, mulighet til å påvirke

-e) God samtale med elevene er utrolig viktig-hva ønsker de?

-f) Voksne må få tid til å snakke med eleven om hva opptar dem, hva de liker, om hverdagen, at de har en plass å være seg selv-vi bygger relasjoner

Stikkord: Tilpasset opplæring, spesialundervisning, klassefelleskap, deltaking, utvikling

Linken til podcast ligger her:

http://lektorlomsdalen.no/2018/11/ll-122-elisabeth-hesjedal-om-elevmedvirkning-i-spesialundervisning/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s