Folkehelse og livsmestring: Hvordan kan evnerike elever trives mer på skolen?

-De er umotiverte fordi de ikke får flere utfordringer i timene

-De føler seg annerledes fordi de har mindre venner-de er interessert i andre ting enn andre medelever

-Mange av dem kan bli ensomme fordi de ikke har venner med gjensidige interesser

-Individuell tilpasset undervisning til disse elevene slik at de er sett og anerkjent (åpne oppgaver slik at de viser hva de kan, å lage prosjekter)

-De viser energi og interesse for fagene

-Kjennskap til elevene

-Samarbeid med foresatte

Linken ligger her:

http://lektorlomsdalen.no/2018/11/ll-123-jorgen-smedsrud-om-evnerike-elever-ensomhet-og-tilpasset-opplaering/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s