Fagfornyelsen: Om norsk skole fremover

-Mer forskningsbasert skole, tidlig innsats og intensiv opplæring

-Å sette alle elevene til å lære-å klare livet sitt

-Elevene skal både lære og trives- og i tillegg få noen verdier

-Vi skal se hele mennesket

-Hva er det som funker og ikke?

-Hva er det som eleven trenger for å klare seg i livet?

-Fære mål, tydeligere mål, 21st skills, kreativitet, kritisk tenkning

Linken til podcast:

http://lektorlomsdalen.no/2018/12/ll-128-martin-henriksen-om-norsk-skole-fremover/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s