Viktige punkter i spesialundervisning og tilpasset opplæring (tatt fra artikkelen)

– Intensiv gruppeundervisning kan ha god effekt dersom det blir gjennomført på en god måte. Det er altså et stort potensiale dersom timene blir brukt riktig

-Vi bør ha høye ambisjoner også for elever med spesielle behov

-Elever med spesielle behov er imidlertid en svært uensartet gruppe, og å gi god opplæring til denne gruppen er tilsvarende komplisert

Linken til artikkel ligger her:

http://laeringsbloggen.com/spesialundervisning-og-tilpasset-opplaering-hva-fungerer-og-hva-er-problematisk-i-lovverket/?fbclid=IwAR0sijfWZt2KuE-rUrvIkFfH3e5nk9781XjcT69la5O0QLCHNeiSHjFuSi0

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s